• b-facebook

Trajectbegeleiding

Wat is trajectbegeleiding:

 


Trajectbegeleiding is een specifieke training ter vergroting van maatschappelijke participatie.

Psychiatrische en psychosociale problemen hebben vaak gevolgen voor uw werk, dagbesteding en persoonlijke relaties. Traject begeleiding biedt u ondersteuning bij het behalen van uw persoonlijke doelen op het gebied van werk en dagbesteding, leren en wonen. Maar ook bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.
De trajectbegeleiders van Beacura zijn gespecialiseerd in arbeid re-integratie, en bieden sociale activerende en ondersteunende begeleiding aan mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek.

Hoe verloopt een traject

‚Äč

Als u zich aanmeldt voor Trajectbegeleiding werkt u stapsgewijs met een vaste trajectbegeleider aan het doel dat u heeft opgesteld in uw persoonlijk trajectplan. Samen met uw trajectbegeleider onderzoekt u wat uw wensen zijn op het gebied van werk, wonen en leren. En bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Daarna stelt u vast wat belemmerende factoren zijn, en met welke strategie u deze factoren het hoofd kunt bieden.
U krijgt wekelijkse of maandelijkse een gesprek met uw trajectbegeleider die u de nodige ondersteuning biedt om zo optimaal mogelijk door uw traject te lopen. Afhankelijk van het doel kan een traject een half jaar tot anderhalf jaar duren.
Trajectbegeleiding helpt u stap voor stap op weg naar uw einddoel.

U blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor uw eigen traject en geeft daardoor zelf de uiteindelijke duur van uw traject aan.

Vervolgens bepaalt u uw persoonlijke doel: 

 

Wij werken volgens de SMART Methodiek.


Uw persoonlijke doelen, vaardigheden en strategieën werkt u uit in een persoonlijk trajectplan. Vervolgens zet u de concrete stappen die nodig zijn om uw doel te realiseren. De trajectbegeleider ondersteunt u bij het realiseren van uw doelen en bij het behouden van een eerder behaald doel.

Door middel van het Trajectplan helpt de trajectbegeleider u uw wensen in kaart te brengen op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. U werkt stapsgewijs en gestructureerd aan uw doelen door middel van gesprekken, trainingen of cursussen. U bezoekt nieuwe leer- woon- of werkplekken met uw trajectbegeleider.

Uw Trajectbegeleider bemiddelt waar dat nodig is met bijvoorbeeld werkgevers, familie, DAC’s en Werkvormen, uitkerende instanties, schuldhulpverlening en andere hulpverleners.

  • Facebook Social Icon