• b-facebook

Jonge Vaders traject

Onze begeleiding richt zich op:

 

  • ​Het bieden van structuur en veiligheid voor jou en je kind.

  • Ondersteuning bij de opvoeding van je kind(eren). We helpen je bij het aanleren van vaardigheden.

  • Ondersteuning bij het leren omgaan met je psychische problematiek en de problemen die je hierbij ondervindt.

  • Ondersteuning bij psychosociale problemen en praktische zaken.

  • Samen Opvoeden.

 

Woonruimte (beschermd wonen) 

Beacura heeft in samenwerking zelfstandige woonruimtes in Amsterdam, Den Helder en hoopt op korte termijn uit te breiden naar Almere.

Woonbegeleiding (extramurale zorg) is een intensieve vorm van hulpverlening.
Beaucura kan u helpen bij het realiseren en verkijgen van een tijdelijke of vaste woonruimte, waarnaar u zich binnen een traject aan uw problematiek gaat werken.

  • Facebook Social Icon