• b-facebook

Arbeidsmatige Dagbesteding

Dagbesteding en arbeid

Het cluster dagbesteding en arbeid biedt mensen met een psychiatrische achtergrond hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere  activiteitencentra (AC’s) op lokatie zullen worden opgezet.

die gericht zijn op dagbesteding en arbeid in de regio van Flevoland. (ALMERE)

 

Inhoud en doel

Dagbesteding maakt deel uit van de begeleiding van cliënten van Beacura . Samen met de cliënt worden doelen vastgesteld die hij/zij wil bereiken op het gebied van dagbesteding en arbeid. De doelen worden vastgelegd in een plan dat minimaal eens per 3 maanden geëvalueerd wordt. Uitgangspunt is dat er altijd ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Binnen dagbesteding en arbeid wordt de Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB). gebruikt.

Dagbesteding vindt niet alleen binnen de activiteitencentra plaats. Om deze reden zal er samen worden gewerkt met o.a.: gemeenten, buurthuizen, wijkcentra, en verschillende sportclubs.

 

 

 

 

  • Facebook Social Icon